Objednejte nyní a získejte zaváděcí ceny do konce roku 2024
Limitovaná nabídka
Objednejte nyní a získejte zaváděcí ceny do konce roku 2024
Limitovaná nabídka
Objednejte nyní a získejte zaváděcí ceny do konce roku 2024
Limitovaná nabídka
Objednejte nyní a získejte zaváděcí ceny do konce roku 2024
Limitovaná nabídka

Všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”)

V podstatě...

zde je shrnutí toho nejdůležitějšího, co v těchto Podmínkách najdete:

 • Naše Služba spočívá v pravidelných dodávkách Pokrmů, které jsou vybrány na základě obecného (varianta Senior) nebo na míru vytvořeného (varianta Senior+) Nutričního plánu. Jakmile nastavíte frekvenci a množství Pokrmů, které chcete odebírat, bude Vám automaticky strhávána platba (v případě platby kartou). Frekvenci i množství Pokrmů lze kdykoliv změnit. Službu můžete objednat pro někoho jiného. Postupně budeme Službu měnit, zatím fungujeme takto.
 • Platit lze pouze kartou. Členství, ale i konkrétní Donášku lze včas zrušit.

Kontakt:

 • e-mail: zakaznici@budtekomfi.cz
 • telefonní číslo na Operátora: 734 602 600

sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

1. Vítejte, my jsme Komfi

Služba Komfi je aktuálně v zaváděcím provozu, a tyto Podmínky se použijí pouze přiměřeně. Například, vyplněním objednávkového formuláře nevzniká závazná Objednávka. Jedná se pouze o poptávku Služby.

Po vyplnění formuláře Vás bude kontaktovat Operátor, který Vás se Službou seznámí, a případně se s Vámi domluví na vytvoření Závazné objednávky. Je možné, že se Operátor ozve v řádu několika dní. Za Objednávku budete moci zaplatit platební kartou. V případě dotazů či nejasností prosím kontaktujte Operátora.

Pokud v těchto Podmínkách hovoříme o Klientském profilu, je možné, že v době, kdy tyto Podmínky čtete, ještě není dostupný. Nebojte, vše nezbytné se dozvíte v objednávkovém procesu, při komunikaci s Operátorem, či v e-mailu. My mezitím na Klientském profilu pilně pracujeme.

Tyto Podmínky používání Komfi (“Podmínky”) představují dohodu mezi Komfi Heath (nebo také “my”), která zajišťuje Službu Komfi, jak ji definujeme níže, a Vámi, registrovanými uživateli. Přijetí těchto Podmínek, které čas od času můžeme změnit, je nezbytné pro používání Webu a vytvoření Objednávky. Aby pro vás byl text co nejlépe pochopitelný, přidali jsme ke každé sekci krátké shrnutí “V podstatě”, ale berte prosím na vědomí, že je toto shrnutí zjednodušující a není právně závazné.

Součástí těchto podmínek jsou také Zásady zpracování osobních údajů, kde se dozvíte, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji a cookies.

Aby se Vám text lépe četl, některé pojmy jsme zjednodušili. Níže najdete, co pod daným pojmem myslíme. Typicky tyto definice v textu používáme s velkým písmenem.

Členství

Status opravňující k odebírání Služeb od Komfi. Členství je podmíněno pravidelnou platbou Poplatku za Členství.

Donáška

Představuje objem, skladbu a doručení Pokrmů Kurýrem. Každá donáška se váže k určitému období (typicky týdnu), kdy má Klient pokrmy konzumovat.

Klient

Ten, kdo je příjemcem Služby. Jedná se o fyzickou osobu - spotřebitele. Služba je aktuálně určená primárně pro seniory nad 65 let.

Klientský profil

Jedná se o profil zákazníka, který po registraci můžete upravovat a doplňovat, a vytvářet v něm Objednávku. Na základě Vašeho profilu bude vytvořen Nutriční plán.

Komfi Health

Společnost Komfi Health s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 09208241.

Komfi Health Dodavatel

Naši dodavatelé, kteří pro Vás připravují Pokrmy.

Kurýr

Osoba, která Vám doručí Pokrmy. Typicky se jedná o zaměstnance kurýrní služby. Kurýři tedy nejsou našimi zaměstnanci, a jejich práci objednáváme od jiných společností.

Nutriční plán

Specifikace nutričních hodnot (makronutrientů), které by jídelníček Klienta měl obsahovat, spolu s možným doporučením vhodných či nevhodných potravin a dalšími souvisejími informacemi.

Nutriční terapeut

Jsou naši nelékařští zdravotničtí pracovníci v oblasti výživy, kteří na základě Vámi předaných informací vytvoří Váš Nutriční plán.

Objednatel

Vy, kteří vytvoříte Klientský profil pro Klienta, a vytvoříte pro něj Objednávku.

Objednávka

Objednávka Služby skládající se z Členství a Donášek pokrmů ve zvoleném objemu.

Operátor

Operátor je kontaktní osoba Komfi Health, kterou můžete kontaktovat, když chcete změnit nastavení Služby či získat další informace o používání Služby a Klientského profilu.

Podmínky

Podmínkami se myslí tento dokument, tedy Všeobecné obchodní podmínky, s jehož obsahem souhlasíte při registraci, což je nezbytné pro využívání Služby.

Pokrm

Jedna položka jídla, kterou doručujeme Klientovi a která má předepsaný datum konzumace.

Poplatek za Členství

Pravidelný poplatek, jehož platbou získáváte nárok na využívání odebírání Služeb dostupných ve zvolené variantě Členství.

Poradenství

Spočívá zejména v sestavení Nutričního plánu, kteří Nutriční terapeuti vytvoří. Může se jednat o nutriční péči, ale i vytvoření vyváženého jídelníčku.

Služba

Spočívá v péči zejména v oblasti výživy a zdraví. Pro využití Služby musíte být registrovaní. Rozsah Služby se liší dle vybrané varianty Členství. V rámci varianty Senior+ se jedná zejména o tyto aktivity:

 • výživové poradenství a sestavování výživového plánu;
 • Donáška Pokrmů dle individuálního plánu;
 • konzultace s Nutričním terapeutem, lékařem, případně dalšími odborníky (“Expertní Poradci”);
 • asistent na telefonu (pomůže např. s objednáním k lékaři)
 • a jiné související služby.

Součástí základní varianty Senior je pouze Donáška Pokrmů dle obecného Nutričního plánu a asistent na telefonu.

Web

Webová stránka dostupná na adrese budtekomfi.cz.

V podstatě...

Tento dokument, který právě čtete, představuje právní dokument, který vysvětluje veškeré aspekty fungování Služeb, které jsou nabízeny skrze náš Web. Těmito Podmínkami se řídí právní vztah mezi Vámi a Komfi Health. Dozvíte se zde, za jakých podmínek a jakým způsobem poskytujeme Služby. Dozvíte se zde také, jak Službu zaplatit, zrušit, nebo jak postupovat, pokud ji budete chtít reklamovat. Součástí tohoto dokumentu jsou také Zásady zpracování osobních údajů, kde se dozvíte, jak nakládáme s informacemi, které se Vás týkají (např. Vaše adresa, alergie atd.). Snažili jsme se pro Vás celý proces co nejvíce zjednodušit, a proto v rámečku vždy najdete krátké shrnutí.

2. Registrace a obsah Služby

 • Pro koho je Služba. Podmínkou pro využití Služby je registrace Objednatelem pro Klienta. Služba je primárně určena pro Klienty starší 65 let, kteří pobývají v Praze.
 • Objednatel a Klient. Pokud objednáváte Služby pro Klienta jako Objednatel, uveďte při registraci své kontaktní údaje. Klientský profil vyplňte za Klienta. Pokud Službu objednáváte pro sebe, pak jste Objednatelem i Klientem a vztahují se na Vás ustanovení upravující práva a povinnosti Objednatele i Klienta.
 • Varianty členství. Služba Komfi existuje ve dvou variantách členství - Senior+ a Senior.
 • Varianta Senior+ zahrnuje kompletní výhody, které nabízíme - Donášku Pokrmů na míru, dle jídelníčku sestaveného Nutričním terapeutem, a související zdravotní služby dle aktuální nabídky na Webu.
 • Varianta Senior zahrnuje Donášku Pokrmů dle generalizovaného Nutričního plánu racionální výživy, který však na rozdíl od varianty Senior+ není vytvářen Vám na míru. Součástí také nejsou žádné zdravotní služby. Pro tuto variantu jsou aplikovatelná všechna ustanovení těchto Podmínek přiměřeně rozsahu tohoto režimu. Například se neuplatí pravidla týkající se nutričního poradenství.
 • Registrace. Pro využití Služby je nutné registrovat se vyplněním registračního formuláře umístěného na Webu nebo telefonickým kontaktováním Operátora. Po dokončení Vaší registrace Vám zavoláme, abychom se sladili, že jsou Klientský profil a Objednávka v pořádku vyplněny.  Po vyplnění nezbytných registračních údajů a odeslání formuláře přijde Klientovi e-mail o potvrzení Objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se registrujete prostřednictvím třetí strany, souhlasíte také s jejich obchodními podmínkami, které jsou odlišné od těch našich.
 • Registrace pro Klienta. Pokud se jako Objednatel rozhodnete založit Klientský profil pro Klienta, při registraci potvrzujete, že tak činíte s jejich plným vědomím a souhlasem. Stejně tak veškeré Osobní údaje či jiné údaje, které jsou předány za účelem vyplnění Klientského profilu, můžete předat pouze s plným vědomím a souhlasem Klienta. Pokud by Klient, souhlas odvolal, je Vaší povinností urychleně učinit kroky ke zrušení Klientského profilu. Prohlašujete také, že veškeré informace, které takto předáte, jsou přesné, aktuální a pravdivé. Opomenutí tohoto kroku představuje závažné porušení těchto Podmínek.
 • K čemu se zavazujete při registraci. Dokončením registrace souhlasíte s tím, že:
 • využívání Služby se řídí těmito Podmínkami;
 • Služba nemusí být vždy k dispozici, zejména pokud budeme muset provést nutnou údržbu, nebo řešíme technické problémy.
 • Co se stane po registraci. Následně může Objednatel vytvořit Objednávku a vyplnit Klientský profil. Samotná registrace Vás nezavazuje k nákupu.
 • Pravdivost informací. Objednatel prohlašuje, že v registračním formuláři uvedl správné, aktuální a pravdivé informace. Pokud vyjde najevo, že Objednatel uvedl nesprávné, neaktuální nebo nepravdivé informace, které neodpovídají skutečnosti, a to jak o sobě, tak o Klientovi, může tato skutečnost znamenat ukončení dodávání Služeb ze strany Komfi Health s okamžitou platností.
 • K čemu slouží Klientský profil. Klientský profil obsahuje informace, které vyplnil Objednatel. Klientský profil obsahuje informace o zdravotním stavu (např. alergie, léčené nemoci) a potravinách, které si Klient přeje vyloučit z Nutričního plánu.
 • Samoměření. Objednatel může doplnit Klientský profil o dodatečné údaje na základě Klientova samovyšetření, nebo měření u jiného poskytovatele. Informace se mohou týkat například okysličení krve, nebo výše krevního tlaku. Sdělení těchto informací je dobrovolné a pomáhají zpřesnit personalizaci Klientského profilu a následného Nutričního plánu. Případné náklady na zjištění těchto údajů nese Klient či Objednatel, nikoliv Komfi.
 • Donášky. Součástí vyplnění Klientského profilu a Objednávky je vyplnění preferencí ohledně místa, data a času dodání, včetně frekvence a objemu jídla.  Na cenu má především vliv aktuální ceník smluvních Komfi Health Dodavatelů. Klient nemá možnost nahlédnout k přehledu konkrétních Pokrmů předem. V případě nespokojenosti s Pokrmem může Klient kontaktovat Operátora, který zajistí konzultaci s Nutričním terapeutem, který změny promítne v Nutričním plánu.
 • Členství. Členství je nezbytnou součástí naší Služby, bez kterého není možné objednat Donášku Pokrmů.
 • Odměny za doporučení. Chceme Vás odměnit za to, že nás doporučíte svým kamarádům a známým. Pokud jim zašlete svůj unikátní kód, oni dokončí svou registraci a vytvoří Objednávku, poskytneme Vám odměnu. Berte ovšem na vědomí, že tuto odměnu můžeme zrušit, pokud máme podezření na to, že Váš unikátní kód sdílíte způsobem, který může působit jako spam. Vyhrazujeme si také právo nastavit limit, v jakém objemu můžete odměnu získat, nebo zda-li je program odměn aktuálně vůbec aktivní. Více se vždy dozvíte na našem Webu, včetně nabízených odměn.
 • Zrušení Klientského profilu. Pokud se rozhodnete z jakéhokoli důvodu Klientský profil zrušit, kontaktujte nás prosím na e-mailu zakaznici@budtekomfi.cz nebo na tel. čísle 734 602 600. Komfi Health může z jakéhokoli důvodu váš Klientský profil bezprostředně pozastavit či zrušit. To se projeví blokací Klientského profilu, nebo odmítnutím dodání Služby. V takovém případě se na existující Objednávku hledí jako na zrušenou, a v souladu s níže uvedenými pravidly Vám vrátíme peníze. Zejména tak můžeme učinit, nikoliv však výhradně, pokud zjistíme, že porušujete opakovaně, nebo závažným způsobem tyto Podmínky. Pokud máte zrovna aktivovanou Objednávku jídel, vrátíme Vám poměrnou část peněz za Pokrmy, které Vám ještě nebyly doručeny. Částku vrátíme prostřednictvím stejné platební metody, kterou jste použili při Objednávce.
V podstatě...

Naše Služba je určena primárně pro seniory, kteří mají zájem o individuální péči nejen v oblasti výživy a registrují se na Webu. Poté, co vyplníte relevantní informace, můžete vytvořit Objednávku volbou preferované varianty Členství. Pokud zvolíte variantu Senior+, Nutriční terapeut vytvoří Nutriční plán a jídelníček přímo pro Vás. Následně zajistíme Donášku chutných Pokrmů až k Vám domů.

3. Objednávka

 • Nabídka na Webu. Rozsah nabízených Služeb na Webu je ilustrativní. Popis vzniku závazné Objednávky najdete níže. Pokud je aktuální nabídka Služeb na Webu nebo Klientském profilu upravena jinak, než v těchto Podmínkách, pak má přednost znění podmínek poskytování Služeb na Webu. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Služba je aktuálně určena primárně pro Klienty starší 65 let, které pobývají v Praze.
 • Tvorba Objednávky. Objednávka Služeb je vždy provedena online prostřednictvím Webu.
 • Potvrzení Objednávky. Každou Objednávku Vám potvrdíme v e-mailu, který jste zadali do registračního formuláře. K tomuto e-mailu budou také přiložena aktuální verze Podmínek ke dni Objednávky.
 • Objednávkové období. Dokud Službu nezrušíte, nebo nezměníte, budou Vám Pokrmy dodávány v množství, které jste si navolili, na dobu neurčitou.
 • Rozsah dodávek. Klient si může zvolit, kolik Pokrmů mu bude každý týden dovezeno v Klientském profilu. Rozsah Objednávky následně může upravit kontaktováním Operátora. 
 • Časový slot donášky. Dny a čas Donášky si můžete zvolit na Webu a změnit je můžete kontaktováním Operátora. 
 • Převzetí zboží. Objednávku jste povinni převzít, neodstoupíte-li od smlouvy (zrušení Objednávky nebo Donášky). Kurýr Klientovi předá předmět Donášky do vlastních rukou. Donášku za Vás může také převzít jiná osoba, která se na Vámi určeném místě pohybuje, a dokáže prokázat její existenci (například tím, že Kurýrovi ukáže potvrzení o Objednávce). Nebezpečí škody a vlastnické právo na Vás přechází v okamžik převzetí Donášky. S Kurýrem nebo Operátorem se můžete individuálně domluvit na předání Donášky bez osobního kontaktu. V takovém případě nemůžeme odpovídat za stav Donášky. 
 • Doklad. Abychom šetřili životní prostředí, nevystavujeme doklady za zakoupené Služby či Donášky ve fyzické formě. Daňový doklad máte k dispozici v e-mailu. Fyzicky Vám jej předáme pouze v případě, že nás o to výslovně požádáte.
 • Změna Objednávky. Ve svém Klientském profilu můžete změnit množství Pokrmů, které jste již objednali. Můžete změnit počet dní, po kterých Pokrmy máme dodávat, nebo počet jednotlivých chodů, které jste si objednali.
 • Zrušení Donášky. Pokud Klient ví, že v konkrétním termínu nemůže nebo nechce Donášku převzít, může Objednatel Objednávku zrušit nejpozději 72 hodin před termínem Donášky kontaktováním Operátora. Peníze Vám vrátíme na stejný účet, ze kterého jste Objednávku zaplatili. Zrušení jednotlivé Donášky nemá vliv na platbu za Členství.
 • Nevyzvednutí donášky a pozdní zrušení donášky. Pokud Donášku nevyzvednete, nezaplatíte při převzetí při volbě platbou v hotovosti, nebo ji vyzvednete s více, než 10 minutovým zpožděním, i když jsme se pokusili ji řádně doručit ve Vámi vybraném čase a dni, jsme oprávněni požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů ve výši 350 Kč. Pokud Donáška nebyla uhrazena předem, jsme oprávněni požadovat také částku odpovídající hodnotě Pokrmů. Tuto částku Vám naúčtujeme při příští Objednávce. Pokud nová Objednávka nebude vytvořena do tří měsíců od neúspěšného doručení, můžeme Vám zablokovat účet, dokud nebude částka uhrazena. Blokací účtu nezaniká povinnost tuto částku uhradit. Částku bude možné uhradit také prostřednictvím převodu na účet, nebo při další Dodávce v hotovosti.
 • Zrušení Členství. Pokud si již nepřejete vytvořit další Objednávky a chcete zrušit své Členství, můžete tak učinit kontaktováním Operátora.
 • Platba. Donášku je možno uhradit okamžitou platbou prostřednictvím platební karty nebo hotově.
 • Platební karta - Po provedení první platby vám následné platby budeme strhávat automaticky. Strhávaná částka vždy reflektuje aktuální konfiguraci Služby. Stržení platby za Donášku proběhne ve chvíli, kdy provozovatel začíná vynakládat signifikantní náklady na její plnění (typicky při objednání Pokrmů od dodavatelů), nejdříve však 96 hodin před termínem Donášky.
 • Hotovostní platba - Platba za předmětnou Donášku proběhne při jejím převzetí klientem. Pokud Klientovi vznikla povinnost uhradit Poplatek za Členství, platbu je povinen uskutečnit spolu s nejbližší budoucí platbou za Donášku.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout takové platební transakce, u kterých vzniklo podezření na podvod, praní špinavých peněz, nebo financování terorismu dle aktuální databáze sankcí EU.
 • Osobní údaje. Více o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, včetně zasílání newsletterů a využívání cookies se dozvíte v našich Zásadách zpracování osobních údajů
 • Neposkytnutí některých Osobních údajů. Berte prosím na vědomí, že pokud nám neposkytnete všechny osobní údaje, které jsou nutné k sestavení personalizovaného Nutričního plánu, nemusí Vám některé Pokrmy vyhovovat. Za zdravotní problémy způsobené tím, že jste nám poskytli neúplné, nebo nepřesné informace, neodpovídáme.
V podstatě...

Aktuální přehled našich Služeb najdete na našem Webu. Volba režimu (Zkušební režim, nebo Plný režim) určuje rozsah Služeb, které můžete objednat. V Klientském profilu vždy najdete, co kolik stojí, a co tím získáte. Konfiguraci Služby můžete upravit kontaktováním Operátora. Fungujeme jako předplatné - jakmile si nastavíte frekvenci a množství Pokrmů, budeme je Vám dodávat dle Vaší preference. Nastavení Donášek můžete kdykoliv flexibilně změnit.

4. Odstoupení od smlouvy a reklamace

 • Odstoupení od smlouvy. Nelze odstoupit od smlouvy o Donášce, jelikož Pokrmy podléhají rychlé zkáze a mají krátkou dobu spotřeby.
 • Reklamace. Reklamace Pokrmů je možná do 24 hodin od Donášky. Jakmile Vám Pokrmy dorazí, je nutné, abyste je zkontrolovali. Na pozdější Reklamace nemusí být dán zřetel, pokud byla vada zjevná již při převzetí Pokrmu. Reklamovat nelze Pokrmy, u kterých vada vznikla v důsledku vnější události, kterou jsme nemohli ovlivnit.
 • Kdy mohu reklamovat. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě, a proto je nutné je reklamovat bezprostředně po ochutnání. Pokud se reklamace týká množství či množství, je nutné uplatnit reklamaci před konzumací. V případě oprávněné reklamace Vám můžeme doručit novou Donášku, nebo Vám vrátíme peníze stejnou platební metodou, ze které jste Služby zaplatili. Práva z vadného plnění nemůžete uplatnit, pokud jste vadu způsobili sami, nebo pokud minimální trvanlivost Pokrmu uplynula, protože jste Pokrm nekonzumovali dle předepsaného jídelníčku.
 • Jak mohu reklamovat. Reklamovat Donášku můžete jako Objednatel kontaktováním Operátora. Můžete žádat vrácení peněz, přiměřenou slevu. Přiměřená sleva představuje rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady, a vadného Pokrmu, který jste obdrželi. Pokud jste Pokrm obdrželi ve stavu, který znemožňuje jeho požití, nebo Vám vrátíme peníze na stejný účet, ze kterého jste Služby zaplatili. Reklamovat nelze, pokud je vada bezvýznamná.
 • Informování o reklamaci. Vadu nám ideálně prosím nafoťte, abychom ji mohli posoudit. O průběhu reklamace budete informováni e-mailem, kde potvrdíme, k jakému dni jste reklamaci uplatnili, a jakým způsobem bude reklamace vyřízena.
V podstatě...

V podstatě… Pokud si objednáte Donášku Pokrmů, nelze odstoupit od smlouvy. Pokud budete s Donáškou či Pokrmem nespokojeni (např. špatně zabaleno, obsahovalo ingredienci, kterou jste vyloučili), můžete ji do 24 hodin reklamovat. Ideálně nám jídlo prosím nafoťte a pošlete e-mailem na zakaznici@budtekomfi.cz. Pokud jste donášku objednali pro někoho jiného, prosíme, abyste reklamaci řešili vy jako Objednatel.

5. Licenční podmínky

 • Duševní vlastnictví. Veškerý obsah Webu, včetně softwaru a systémových ovládacích prvků je ve vlastnictví Komfi Health. Tyto podmínky Vám neumožňují užívat obsah či text na Webu, loga, nebo jiné prvky, které mohou být předmětem duševního vlastnictví.
 • Přijetím těchto Podmínek souhlasíte, že:
 • nezískáte ani nebudete jinak využívat zdrojový kód Webu;
 • nebudete kopírovat či jinak šířit kopii Webu; a
 • jakkoli zasahovat do integrity Webu, či jednat způsobem, který by mohl negativně působit na provoz a bezpečnost Webu.
V podstatě...

Pokud používáte náš Web standardním způsobem, nemáte se v této části ničeho obávat. Pokud budete například neoprávněně používat naše logo, používat naše texty, nebo se budete snažit znemožnit provoz našeho Webu, porušujete nejen tyto Podmínky, ale i zákony.

6. Závěrečná ustanovení

 • Změny. Tyto Podmínky můžeme kdykoli jednostranně změnit nebo upravit. Pokud změníme Podmínky, nemá to vliv na práva a povinnosti, které vznikly před změnou Podmínek, a budou se nadále řídit verzí, která byla platná v době vytvoření Objednávky. Provedením Objednávky udělujete souhlas s aktuální verzí Podmínek.
 • Provoz. Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozastavit nebo zrušit provoz Webu a poskytování Služeb, nebo jejich poskytování změnit bez předchozího upozornění. Jste také odpovědní za veškeré náklady spojené s užíváním Služby - např. poplatky za hovor, nebo internetové připojení. Činnost provozujeme na základě živnostenského oprávnění a oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
 • Jak nám napsat. Pokud tyto podmínky neurčují jiný postup, kontaktujte nás prosím písemně - a to buď emailem, nebo dopisem na adresu našeho sídla. Pokud máte jakoukoli stížnost, neváhejte nás prosím kontaktovat.
 • Spotřebitel. Pokud bychom Vás nedopatřením zkrátili na spotřebitelských právech, mají zákony ochraňující spotřebitele přednost před těmito Podmínkami.  
 • Právní vsuvka. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České Republiky a jejími zákony - zejména občanským zákoníkem, nebo předpisy v oblasti ochrany spotřebitele a ochraně duševního vlastnictví. Řešení sporů je v jurisdikci soudu, který je místně příslušný dle našeho sídla. K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, nebo spor můžete vyřešit i online, a to vždy na návrh spotřebitele (Vás), nejpozději do jednoho roku od chvíle, kdy jste nárok uplatnili u Komfi Health. Pokud by některé z těchto ustanovení stalo neplatným, použijí se podpůrně jiná ustanovení těchto Podmínek.
 • Platnost. Tyto Podmínky jsou platné od 12. 9. 2023.
V podstatě...

Nezapomeňte se podívat i na naše Zásady zpracování osobních údajů. Pokud budete nespokojeni, ozvěte se nám telefonicky, nebo po e-mailu, nebo nám napište dopis. Rádi Vám pomůžeme problém vyřešit. Tyto podmínky můžeme měnit, aktuální verzi Podmínek najdete vždy na našem webu.